Här träffas vi hemma hos Lotta och lägger grunden för vårt program.

Det är Lotta som sitter vid datorn sedan Bosse, Helene (från SRS styrelse), Arjen, Göran B., Göran H., Roberto och Carina.